lepioc språkstjänster

language services

Välkommen · Bienvenido(a) · Welcome

SVENSKA

Jag heter César Lepio Colivoro, lärare i spanska som främmande språk/andraspråk och frilansöversättare.

Jag levererar tjänster som nätbaserad undervisning i spanska och översättning från svenska till spanska. Huvudsakliga kompetensområden: reklam, affärer, utbildning, marknadsföring, turism och resor.

Använd det här formuläret om du har frågor eller vill göra en offertförfrågan. Jag kommer att svara så snart som möjligt.


ESPAÑOL 

Mi nombre es César Lepio Colivoro, profesor de español como lengua extranjera y traductor autónomo.

Ofrezco servicios como profesor de español en línea y como traductor de sueco a español. Principales áreas de especialización: publicidad, negocios, educación, marketing, turismo y viajes.

Puedes completar el siguiente formulario si tienes preguntas o si necesitas una cotización. Responderé lo antes posible.

ENGLISH 

My name is César Lepio Colivoro.  Spanish as a foreign language teacher and freelance translator.

I offer services such as, online Spanish teaching and translations from Swedish into Spanish. Main areas of specialization: advertising, business, education, marketing, tourism and travel.

You can  complete the following form if you have questions or if you need a quote. I will respond as soon as possible.

.

har du frågor?